داروسازی یک دوره 5 ساله ( 10 ترم ) که به زبان انگلیسی در دانشکده داروسازی پچ برگزار می شود . در طی این دوره 5 ساله به تمام دانشجویان کلیه دروس نظری و عملی مورد نیاز در داروخانه آموزش داده می شود . مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشکده داروسازی مورد تایید تمام کشورهای اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر می باشد . شهریه داروسازی برای ترم اول 5200 دلار و در دوم 4700 دلار می باشد. هزینه امتحان ورودی 250 دلار ، هزینه بررسی مدارک 200 دلار و هزینه ثبت نام 250 دلار می باشد. در پایان دوره Dr.pharm به دانشجویان اعطا می شود

 

دانشکده داروسازی سملوایز در سال 1955 کارش را شروع کرده است . تدریس در این دانشگاه به سه زبان انگلیسی ، مجاری و آلمانی است و در پایان به دانشجو مدرک دکترای داروسازی اعطا می شود . تحقیق توسعه و نوآوری پایه و اسا س دانشکده داروسازی از زمان تاسیس ان بوده است . این دانشکده سالانه حدود 120 مقاله تحقیقات بنیادی منتشر می کند . شهریه داروسازی در این دانشگاه برای هر ترم 6000 دلار می باشد

 

تدریس داروسازی در دانشگاه سگد قدمت 60 ساله دارد برنامه آکادمیک ارائه شده توسط دانشکده داروسازی با معرفی علوم پایه آغاز می شود و زمینه را برای مطالعات دارویی بیشتر فراهم می کند. در بخش دوم برنامه ، دانش آموزان در آموزش های دارویی عمومی و ویژه در بخش های دانشگاه شرکت می کنند پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه ، عنوان داروسازی پزشک اعطا می شود ,و به دانشجو مدرک PharmD اعطا میشود شهریه داروسازی در دانشگاه سگد برای ترم اول 6270 یورو برای ترم دوم 4150 یورو و درترم 3-6 5000 یورو ترم 7-8 5150 یرو ترم 9-10 4850 یورو می باشد