کتاب مرور جادویی پاتولوژی تالیف دکتر آرام نظری انتشارات نوآوران دانش

در مرحله بعدی آمادگی آزمون دستیاری و پس از مطالعه درسنامه طلایی دوره اصلی پاتولوژی و کتاب IQ پاتولوژی، داوطلبان…

0
250,000 تومان350,000 تومان

کتاب مرور جادویی ارتوپدی تالیف دکتر رضا شیروانی بختیاری انتشارات نوآوران دانش

در مرحله بعدی آمادگی آزمون دستیاری و پس از مطالعه درسنامه طلایی دوره اصلی ارتوپدی و کتاب IQ ارتوپدی، داوطلبان…

0
250,000 تومان350,000 تومان

جزوه قلب مرور سریع

مرور جادویی سریع قلب با تدریس دکتر لاله فرزادی نیاکی و دکتر مونا فرجی جزوه همراه با  فیلم آموزشی کلاس…

0
390,000 تومان

جزوه مرور سریع فارماکولوژی

مرور جادویی سریع فارماکولوژی با تدریس  دکتر نعمت الله آهنگر همراه با  فیلم آموزشی کلاس امکان مرور ۲ تا ۳…

1
250,000 تومان

جزوات مرورسریع آمار

مرور جادویی آمار با تدریس دکتر علی پاشا میثمی ۲۰۰ تست برگزیده همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۴:۵۱…

1
250,000 تومان

جزوه مرورسریع گوش و حلق و بینی

مرور جادویی سریع گوش و حلق و بینی با تدریس دکتر فرزاد نیکو سرشت همراه با  فیلم آموزشی کلاس به…

1
250,000 تومان

جزوه مرورسریع چشم پزشکی

مرور جادویی سریع چشم پزشکی با تدریس  دکتر پویا صمدی همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۷:۵۱ امکان مرور…

0
250,000 تومان

جزوه مرور سریع ارتوپدی ocd ممنوع

مرور جادویی ارتوپدی ocd ممنوع با تدریس آقای دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + با  فیلم آموزشی کلاس به…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع پوست

مرور جادویی سریع پوست با تدریس  دکتر محمدحسن شاه وردی ۱۰۰ تست همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۱:۴۲…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع پاتولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع پاتولوژی ocd ممنوع با تدریس  دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع روانپزشکی

مرور جادویی روانپزشکی با تدریس خانم دکتر بهنوش شهسواری همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۶:۱۵ امکان مرور ۲…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع نورولوژی

مرور جادویی سریع نورولوژی با تدریس  دکتر مصطفی الماسی دوغایی همراه با  فیلم آموزشی کلاس امکان مرور ۲ تا ۳…

3
350,000 تومان

جزوه مرور سریع رادیولوژی

مرور جادویی سریع رادیولوژی با تدریس  دکتر الهام کر همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۸:۲۷ امکان مرور ۲…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع عفونی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع عفونی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به…

1
340,000 تومان

جزوه مرور سریع قلب ocd ممنوع

مرور جادویی قلب ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به مدت…

1
280,000 تومان

جزوه مرور سریع ریه ocd ممنوع

مرور جادویی سریع ریه ocd ممنوع با تدریس  دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به…

3
250,000 تومان

جزوه مرور سریع غدد ocd ممنوع

مرور جادویی سریع غدد ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت…

3
250,000 تومان

جزوه مرور سریع گوارش ocd ممنوع

مرور جادویی سریع گوارش ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع روماتولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی روماتولوژی با تدریس آقای دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۵:۵۲…

3
250,000 تومان

جزوه مرور سریع هماتولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع هماتولوژی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع نفرولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع نفرولوژی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع زنان و زایمان ocd ممنوع

مرور جادویی سریع زنان و زایمان ocd ممنوع با تدریس  دکتر سروش فکری نژاد همراه با  فیلم آموزشی کلاس به…

1
350,000 تومان

جزوه مرور سریع اطفال ocd ممنوع

مرور جادویی سریع اطفال ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۲۰:۰۸…

1
550,000 تومان

جزوه مرور سریع جراحی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع جراحی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد به صورت سوال و پاسخ تشریحی بر اساس…

0
390,000 تومان