ENT

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
بخشی از فیلم ENT جناب آقای دکتر نیکوسرشت ویدیو اول ویدئو 08:58 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/ENT_2.mp4
0
رایگان!

چشم پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس چشم پزشکی ۹۷ ویدیو اول ویدئو 06:20 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/چشم-پزشکی.mp4 قسمتی از کلاس چشم پزشکی ۹۷ ویدیو دوم ویدئو…
0
رایگان!

ارتوپدی

قسمتی از کلاس مرور ارتوپدی 97 ویدیو اول ویدئو 06:15 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/ارتوپدی.mp4
0
رایگان!

روانپزشکی

قسمتی از کلاس روانپزشکی ۹۷ ویدیو اول ویدئو 03:04 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/روانشناسی.mp4
0
رایگان!

رادیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس رادیولوژی 96 استاد منتخب شما سرکار خانم دکتر کر ویدیو اول ویدئو 07:13 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/رادیولوژی.mp4
0
رایگان!

پوست

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس پوست ۹۷ استاد منتخب شما جناب دکتر شاهوردی ویدیو اول ویدئو 07:11 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/پوست.mp4 ویدیو دوم ویدئو 05:51…
0
رایگان!

نورولوژی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس نورولوژی 98جناب آقای دکتر الماسی ویدیو اول ویدئو 09:33 http://noavaranedanesh.ir/uploads/noro.mp4
0
رایگان!

فارماکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس فارما جناب دکتر امجدی ویدیو اول ویدئو 07:54 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/فارماکولوژی.mp4
0
رایگان!

ریه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس ریه 97 سرکار خانم دکتر زارعی ویدیو اول ویدئو 05:50 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/reyeh98.mp4 ویدیو دوم ویدئو 03:21 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/ریه_3.mp4 ویدیو…
0
رایگان!