کتاب درسنامه طلایی روانپزشکی اثر دکتر رضا بیدکی انتشارات نوآوران دانش ماهان

پوشش صفر تا صدی مفاهیم مورد نیاز روانپزشکی آزمون دستیاری پزشکی در کتاب درسنامه طلایی روانپزشکی کتاب درسنامه طلایی روانپزشکی،…

0
350,000 تومان

جزوه مرور سریع پاتولوژی

مرور جادویی سریع پاتولوژی با تدریس دکتر آرام نظری جزوه همراه با فیلم آموزشی براساس آخرین تغییرات کلاس به مدت…

0
350,000 تومان

جزوه مرور سریع ارتوپدی

مرور جادویی سریع ارتوپدی با تدریس دکتر رضا شیروانی بختیاری جزوه همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۰۴:۴۷ امکان…

0
350,000 تومان

جزوه قلب مرور سریع

مرور جادویی سریع قلب با تدریس دکتر لاله فرزادی نیاکی و دکتر مونا فرجی جزوه همراه با  فیلم آموزشی کلاس…

0
390,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی قلب و عروق اثر جمعی از نویسندگان انتشارات نوآوران دانش ماهان

پوشش صفر تا صدی مفاهیم مورد نیاز مبحث قلب و عروق آزمون دستیاری پزشکی کتاب درسنامه طلایی دوره اصلی قلب…

0
350,000 تومان

جزوه سناریو شیرین

کتاب درسنامه طلایی سناریو شیرین بر اساس منبع نلسون آزمون دستیاری، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه…

0
1,200,000 تومان

جزوه مرور سریع فارماکولوژی

مرور جادویی سریع فارماکولوژی با تدریس  دکتر نعمت الله آهنگر همراه با  فیلم آموزشی کلاس امکان مرور ۲ تا ۳…

1
250,000 تومان

جزوه مرورسریع گوش و حلق و بینی

مرور جادویی سریع گوش و حلق و بینی با تدریس دکتر فرزاد نیکو سرشت همراه با  فیلم آموزشی کلاس به…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع ارتوپدی ocd ممنوع

مرور جادویی ارتوپدی ocd ممنوع با تدریس آقای دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + با  فیلم آموزشی کلاس به…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع پوست

مرور جادویی سریع پوست با تدریس  دکتر محمدحسن شاه وردی ۱۰۰ تست همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۱:۴۲…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع پاتولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع پاتولوژی ocd ممنوع با تدریس  دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع نورولوژی

مرور جادویی سریع نورولوژی با تدریس  دکتر مصطفی الماسی دوغایی همراه با  فیلم آموزشی کلاس امکان مرور ۲ تا ۳…

3
350,000 تومان

جزوه مرور سریع عفونی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع عفونی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به…

1
340,000 تومان

جزوه مرور سریع قلب ocd ممنوع

مرور جادویی قلب ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به مدت…

1
280,000 تومان

جزوه مرور سریع ریه ocd ممنوع

مرور جادویی سریع ریه ocd ممنوع با تدریس  دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به…

3
250,000 تومان

جزوه مرور سریع غدد ocd ممنوع

مرور جادویی سریع غدد ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت…

3
250,000 تومان

جزوه مرور سریع گوارش ocd ممنوع

مرور جادویی سریع گوارش ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع روماتولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی روماتولوژی با تدریس آقای دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست +  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۵:۵۲…

3
250,000 تومان

جزوه مرور سریع هماتولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع هماتولوژی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به…

2
250,000 تومان

جزوه مرور سریع نفرولوژی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع نفرولوژی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد جزوه + تست + فیلم آموزشی کلاس به…

1
250,000 تومان

جزوه مرور سریع زنان و زایمان ocd ممنوع

مرور جادویی سریع زنان و زایمان ocd ممنوع با تدریس  دکتر سروش فکری نژاد همراه با  فیلم آموزشی کلاس به…

1
350,000 تومان

جزوه مرور سریع اطفال ocd ممنوع

مرور جادویی سریع اطفال ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد همراه با  فیلم آموزشی کلاس به مدت ۲۰:۰۸…

1
550,000 تومان

جزوه مرور سریع جراحی ocd ممنوع

مرور جادویی سریع جراحی ocd ممنوع با تدریس دکتر سروش فکری نژاد به صورت سوال و پاسخ تشریحی بر اساس…

0
390,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی فارماکولوژی اثر دکتر نعمت الله آهنگر انتشارات نوآوران دانش ماهان

100 درصد زدن تست های فارماکولوژی آزمون دستیاری پزشکی با کتاب درسنامه طلایی فارماکولوژی کتاب درسنامه طلایی فارماکولوژی، از مجموعه…

0
350,000 تومان

درسنامه طلایی گوش و حلق و بینی (ENT) اثر جمعی از نویسندگان انتشارات نوآوران دانش ماهان

صفر تا صد مفاهیم مورد نیاز مبحث گوش و حلق و بینی (ENT) آزمون دستیاری پزشکی کتاب درسنامه طلایی گوش…

0
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی چشم پزشکی اثر جمعی از نویسندگان انتشارات نوآوران دانش ماهان

صفر تا صد چشم پزشکی آزمون دستیاری پزشکی در یک جلد کتاب درسنامه طلایی چشم پزشکی،  از مجموعه درسنامه های…

0
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی پاتولوژی اثر جمعی از نویسندگان انتشارات نوآوران دانش ماهان

مهم ترین، پرتکرار ترین و سوال خیزترین مفاهیم پاتولوژی در کتاب درسنامه طلایی پاتولوژی کتاب درسنامه طلایی پاتولوژی، از مجموعه…

0
400,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی نورولوژی اثر دکتر مصطفی الماسی دوغایی انتشارات نوآوران دانش ماهان

کتاب درسنامه طلایی نورولوژی، کتابی منسجم و هدفمند برای آمادگی و قبولی آزمون دستیاری پزشکی کتاب درسنامه طلایی نورولوژی، از…

4
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی اورولوژی اثر دکتر حسین رهنما انتشارات نوآوران دانش ماهان

پوشش صفر تا صد مباحث اورولوژی آزمون دستیاری پزشکی کتاب درسنامه طلایی اورولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی دوره اصلی،…

0
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی رادیولوژی اثر دکتر الهام کر انتشارات نوآوران دانش ماهان

صفر تا صد رادیولوژی آزمون دستیاری پزشکی در یک جلد، کتاب درسنامه طلایی رادیولوژی کتاب درسنامه طلایی رادیولوژی، از مجموعه درسنامه…

0
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی عفونی اثر جمعی از نویسندگان انتشارات نوآوران دانش ماهان

پوشش کامل بیماری های عفونی آزمون دستیاری پزشکی در کتاب درسنامه طلایی عفونی کتاب درسنامه طلایی عفونی، از مجموعه درسنامه…

0
400,000 تومان

جزوه غدد

کتاب درسنامه طلایی غدد، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه گوارش

کتاب درسنامه طلایی گوارش، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه روماتولوژی

کتاب درسنامه طلایی روماتولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه هماتولوژی

کتاب درسنامه طلایی هماتولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

0
350,000 تومان

جزوه نفرولوژی

کتاب درسنامه طلایی نفرولوژی، از مجموعه درسنامه های طلایی، که در قالب درسنامه ای کم حجم ولی پرمحتوا ارائه می…

1
350,000 تومان

کتاب درسنامه طلایی جراحی لارنس ۲۰۱۹ اثر جمعی از نویسندگان انتشارات نوآوران دانش ماهان

پوشش صفر تا صدی مفاهیم مورد نیاز مبحث جراحی آزمون دستیاری پزشکی در درسنامه طلایی جراحی لارنس 2019 کتاب درسنامه طلایی…

1
898,000 تومان

ENT

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
بخشی از فیلم ENT جناب آقای دکتر نیکوسرشت ویدیو اول ویدئو 08:58 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/ENT_2.mp4
0
رایگان!

چشم پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس چشم پزشکی ۹۷ ویدیو اول ویدئو 06:20 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/چشم-پزشکی.mp4 قسمتی از کلاس چشم پزشکی ۹۷ ویدیو دوم ویدئو…
0
رایگان!

ارتوپدی

قسمتی از کلاس مرور ارتوپدی 97 ویدیو اول ویدئو 06:15 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/ارتوپدی.mp4
0
رایگان!

روانپزشکی

قسمتی از کلاس روانپزشکی ۹۷ ویدیو اول ویدئو 03:04 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/روانشناسی.mp4
0
رایگان!

رادیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس رادیولوژی 96 استاد منتخب شما سرکار خانم دکتر کر ویدیو اول ویدئو 07:13 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/رادیولوژی.mp4
0
رایگان!

پوست

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس پوست ۹۷ استاد منتخب شما جناب دکتر شاهوردی ویدیو اول ویدئو 07:11 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/پوست.mp4 ویدیو دوم ویدئو 05:51…
0
رایگان!

نورولوژی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس نورولوژی 98جناب آقای دکتر الماسی ویدیو اول ویدئو 09:33 http://noavaranedanesh.ir/uploads/noro.mp4
0
رایگان!

فارماکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس فارما جناب دکتر امجدی ویدیو اول ویدئو 07:54 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/فارماکولوژی.mp4
0
رایگان!

ریه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
قسمتی از کلاس ریه 97 سرکار خانم دکتر زارعی ویدیو اول ویدئو 05:50 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/reyeh98.mp4 ویدیو دوم ویدئو 03:21 http://noavaranedanesh.ir/wp-content/uploads/2020/04/ریه_3.mp4 ویدیو…
0
رایگان!