جمع بندی مرورفوق سریع قلب

عنوان: کتاب 200 نکته و 200 تست قلب(IQ) مشخصات فایل : تعداد 242صفحه نویسنده : دکتر سارا رضایی (رزیدنت قلب…

1
150,000 تومان

جمع بندی و مرورفوق سریع رادیولوژی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع روانپزشکی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

1
150,000 تومان

جمع بندی و مرورفوق سریع نورولوژی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

1
150,000 تومان

جمع بندی و مرورسریع روماتولوژی

کتاب 200 نکته و 200 تست روماتولوژی(IQ) مشخصات فایل : تعداد صفحه : 91 صفحه نویسنده : دکتر مهرداد رزم…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرور فوق سریع گوارش

کتاب 200 نکته و 200 تست گوارش(IQ) مشخصات فایل : تعداد 124 صفحه نویسنده : دکتر مهرداد رزم خواه (…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع نفرولوژی

کتاب 200 نکته و 200 تست نفرولوژی(IQ) مشخصات فایل : تعداد 105صفحه نویسنده : دکتر مهرداد رزم خواه ( عضو…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع هماتولوژی

کتاب 200 نکته و 200 تست هماتولوژی(IQ) مشخصات فایل : تعداد 92 صفحه نویسنده : دکتر مهرداد رزم خواه (…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع غدد

کتاب 200 نکته و 200 تست غدد(IQ) مشخصات فایل : تعداد101 صفحه نویسنده : دکتر مهرداد رزم خواه (عضو گروه…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع ریه

کتاب 200 نکته و 200 تست ریه (IQ) مشخصات فایل : تعداد صفحه : 92صفحه نویسنده : دکتر مهرداد رزم…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع اطفال

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

1
150,000 تومان

جمع بندی و مرور فوق سریع آمار

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع ارتوپدی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

1
150,000 تومان

جمع بندی مرور فوق سریع اورولوژی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرور فوق سریع پاتولوژی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

1
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع پوست

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع جراحی

کتاب 200 نکته و 200 تست جراحی (IQ) مشخصات فایل : شامل دو جلد میباشد جراحی جلد اول شامل فهرست…

0
150,000 تومان

جمع بندی مرورفوق سریع چشم پزشکی

کاربر گرامی ضمن عرض خیر مقدم خواهشمند است قبل از ثبت نام این فرم را به دقت مطالعه نموده و…

0
150,000 تومان